WYMAGANE DOKUMENTY

Składanie dokumentacji osobiście w sekretariacie szkoły lub listownie na adres ul. Konarskiego 14, 86- 300 Grudziądz.

Dokumentacja powinna zawierać:

  1. podanie o przyjęcie do szkoły,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, pierwszej lub drugiej klasy szkoły średniej,
  4. wyniki egzaminu ósmoklasisty lub arkusz ocen ucznia,
  5. orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej- o ile jest,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
  7. 3 fotografie o wym. 30×42 mm,
  8. wniosek o przydzielenie miejsca w bursie – dla zainteresowanych,
  9. karta zdrowia.