ŚCIEŻKA ROZWOJU

Dążymy do rozwoju indywidualności !

Każdemu zawodnikowi SMS Olimpia Grudziądz przedstawiana jest indywidualna ścieżka rozwoju w zależności od pozycji na boisku.

Program szkolenia oparty jest o uniwersalne zasady w poszczególnych fazach gry przy uwzględnieniu aspektów taktyki indywidualnej. Ułatwia to funkcjonowanie młodego zawodnika w dorosłej piłce w różnych systemach i stylach gry.

Funkcjonowanie grupy treningowej “TOP TALENT” – wyróżniający się zawodnicy z najstarszych grup w Akademii odbywają wspólnie dodatkową jednostkę treningową z naciskiem na rozwój inteligencji piłkarskiej, rozumienia gry i aspektów poznawczych.

Systematyczna wymiana informacji pomiędzy trenerami najstarszych grup w Akademii Olimpii Grudziądz i sztabem pierwszego zespołu Olimpii Grudziądz.

Możliwość regularnego uczestnictwa uczniów – zawodników w wybranych jednostkach treningowych pierwszego zespołu Olimpia Grudziądz (nawet 4-5 zawodników).


GŁÓWNE CELE

Matura

Gra zawodowego piłkarza w klubie polskim lub zagranicznym

football, clip, football boots

Kadra Narodowa