KRYTERIA NABORU 2024 /2025

Nabór uczniów na rok szkolny 2024/2025

O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

− Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy
− Pedagog szkolny

O przyjęciu kandydata  decydują:

– wyniki egzaminu sprawnościowego zawodników z pola i bramkarzy (testy sprawności ogólnej i specjalnej oraz obserwacja zawodników podczas gry),
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi
– wyniki klasyfikacji na świadectwie z ukończenia szkoły podstawowej,
– ocena z zachowania ucznia,
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza.

Wymagane dokumenty :

– podanie o przyjęcie do szkoły,
– kwestionariusz osobowy,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika)

Egzamin sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

Podczas egzaminu sprawnościowego kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika).

Kontakt:

Rocznik 2009/2010 – Mateusz Rumiński tel. 665666813

Sekretariat – Agata Ramlau tel. 729870935

Ważne terminy

Czynność
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 13.05.2024 (poniedziałek) – 14.06.2024 (piątek), do g. 15:00
22.07.2024 (poniedziałek), od g. 12:00 – 29.07.2024 (poniedziałek), do g. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
I termin: 19.06.2024 (środa) g. 14:00,
II termin: 01.07.2024 (poniedziałek) g.10:00
30.07.2024 (wtorek)
Podanie listy kandydatów z pozytywnym wynikiem próby sprawności fizycznej
I termin: 24.06.2024 (poniedziałek)
II termin: 04.07.2024 (czwartek)
do 31.07.2024 (środa) do g. 10:00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
16.07.2024 (wtorek), do g. 12:00
06.08.2024 (wtorek), do g. 12:00
Potwierdzenie woli przyjęcia – przedłożenie oryginału świadectwa
do 19.07.2024 (piątek), g. 15:00
08.08.2024 (czwartek), do g. 15:00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
22.07.2024 (poniedziałek), g. 12:00
09.08.2024 (piątek) g. 12.00