EDUKACJA

             Sport i edukacja zawsze muszą iść ze sobą w parze !

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz to szkoła w której uczniowie poza standardowym programem nauczania kilkanaście godzin tygodniowo spędzają na treningach pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej.

Zapewniamy rozwój na poziomie liceum ogólnokształcącego, dodatkowo wplatając w program nauczania treningi sportowe.

Piramida fundamentów szkoleniowych w Liceum Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz :

Jednym z najważniejszych celów przyświecających naszej szkole to przygotowanie ucznia do gry w zawodową piłkę nożną oraz wyszkolenie przyszłej kadry trenerskiej. Jednak należy pamiętać iż wychowanie dobrego człowieka jest celem równie ważnym.

Życie pisze różne scenariusze dlatego oprócz rozwoju sportowego kładziemy nacisk na zdobycie wykształcenia. 

Realizujemy podstawę programową przewidzianą dla szkół mistrzostwa sportowego zatwierdzoną przez MENiS co oznacza, że oprócz typowej siatki godzin przewidzianych dla liceów ogólnokształcących (3 godziny wychowania fizycznego) dodatkowo realizujemy 13 godzin zajęć sportowych piłki nożnej co w rezultacie daje 16 godzin zajęć praktycznych nastawionych głównie na trening umiejętności piłkarskich . 

Grono pedagogiczne tworzą nauczyciele  z wieloletnim doświadczeniem w pracy z młodzieżą, którzy oddają całe serce swojej pracy. 
Wyspecjalizowana kadra trenerska to doświadczeni praktycy, nauczyciele wychowania fizycznego posiadający licencję UEFA A i B , umiejętnie łączący wiedzę teoretyczną z praktyką treningową.

Uczniowie, którzy zostaną powołani do pierwszej drużyny GKS Olimpia Grudziądz realizują obowiązek szkolny w indywidualnym toku nauczania. Przywilej ten umożliwia zaliczanie sprawdzianów/testów w dowolnym, wolnym od treningów czasie. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne realizując program w całości lub w części we własnym zakresie.

Dwa razy do roku planujemy organizować dla uczniów obóz szkoleniowy – letni i zimowy, w którym aktywnie będziemy przygotowywać się do sezonu aby cały rok trenować na najwyższym poziomie.