WYNIKI TESTÓW SPRAWNOŚCIOWYCH NABORU 2022/2023

WYNIKI REKRUTACJI - NABÓR_2022/2023

Wyniki rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Przedstawiamy wyniki rekrutacji osób zakwalifikowanych do klas oddziału Piłka Nożna klasy 1 A oraz klasy 1 B w roku szkolnym 2022/2023.

Osoby z listy podstawowej proszone są  o dostarczenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej do dnia 06.07.2022 r.
W przypadku nie dostarczenia oryginału dokumentów do dnia wskazanego w regulaminie osoby te będą zastępowane osobami z listy rezerwowej.

Dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji znajdują się w zakładce RekrutacjaWymagane dokumenty oraz dokumenty do pobrania.

Istnieje możliwość dostarczenia dokumentacji drogą pocztową , jednak prosimy o informację telefonicznie bądź mailowo o tym, że dokumentacja zostanie wysłana pocztą.

Adres do wysyłki :

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz

ul. Konarskiego 14, 86-300 Grudziądz

telefon: 729870935

mail: sekretariat@smsolimpiagrudziadz.edu.pl

Poniżej w pliku pdf do pobrania wyniki rekrutacji : 

Wyniki testów sprawnościowych na rok szkolny 2022/2023

Przedstawiamy wyniki prób sprawnościowych w ramach rekrutacji do 1 klas w roku szkolnym 2022/2023.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia próby było ukończenie prób z zakresu szybkości, mocy (skok w dal z miejsca) oraz techniki specjalnej oraz osiągnięcie średniej minimum 6 punktów z testu gry.

Szybkość: 
Punkty:Czas (sek)
204,0 i mniej
154,2
104,3
54,4
14,5 i więcej
Moc: 
Punkty:Odległość (cm)
5300+
4224-299
3148-223
273-147
10-72
Technika specjalna:
 
Punkty:Czas (sek)
513 i mniej
413,01 – 15,01
315,02 – 17,02
217,03 – 18,03
118,04 i więcej
 
Gra: 
Punktacja:Ocena:
15Doskonała
12-14Bardzo dobra
9-11Dobra
6-8Przeciętna
3-5Słaba
1-2Bardzo słaba
W razie pytań dotyczących wyników, prosimy o kontakt z trenerami:
Rocznik 2008 – Sebastian Wojtowicz, tel. 537 336 607
Rocznik 2007 – Mateusz Rumiński, tel. 665 666 813 
 
Jednocześnie informujemy, iż lista zakwalifikowanych kandydatów zostanie podana 01.07.2022r. 
Poniżej do pobrania wyniki próby sprawnościowej w formacie PDF.