WYNIKI REKRUTACJI –
NABÓR 2023/2024

Listy uczniów zakwalifikowanych na rok szkolny 2023/2024

Przedstawiamy listy osób zakwalifikowanych do pierwszych klas naszego Liceum w roku szkolnym 2023/2024.
 
Osoby z listy podstawowej proszone są o dostarczenie oryginału świadectw ukończenia szkoły podstawowej do dnia 17.07.2023 r.
W sprawie dostarczenia dokumentów, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem szkoły.
Tel. 729 870 935
Mail: sekretariat@smsolimpiagrudziadz.edu.pl
W przypadku rezygnacji i braku dostarczenia oryginału dokumentów we wskazanym terminie, osoby z listy przyjętych będą zastępowane osobami z listy rezerwowej, które zostaną poinformowane telefonicznie.

Wyniki testów sprawnościowych na rok szkolny 2023/2024

Przedstawiamy wyniki prób sprawnościowych w ramach rekrutacji do 1 klas w roku szkolnym 2023/2024.

Warunkiem pozytywnego zaliczenia próby było ukończenie prób z zakresu szybkości, mocy (skok w dal z miejsca) oraz techniki specjalnej oraz osiągnięcie średniej minimum 8 punktów z testu gry.

Poniżej do pobrania wyniki próby sprawnościowej w formacie PDF.

Wyniki prób sprawności fizycznej Termin_I

Wyniki prób sprawności fizycznej termin II

W razie pytań dotyczących wyników, prosimy o kontakt z trenerami:

Rocznik 2008 – Sebastian Wojtowicz, tel. 537 336 607

Rocznik 2009 – Mateusz Rumiński, tel. 665 666 813

Przypominamy, iż zaliczenie prób sprawności fizycznej nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się i przyjęciem do szkoły.

#akcjarekrutacja