KRYTERIA NABORU 2022/2023

Nabór uczniów na rok szkolny 2022/2023

O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

− Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy
− Pedagog szkolny

O przyjęciu kandydata  decydują:

– wyniki egzaminu sprawnościowego zawodników z pola i bramkarzy (testy sprawności ogólnej i specjalnej oraz obserwacja zawodników podczas gry),
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi
– wyniki klasyfikacji na świadectwie z ukończenia szkoły podstawowej,
– ocena z zachowania ucznia,
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza.

Wymagane dokumenty :

– podanie o przyjęcie do szkoły,
– kwestionariusz osobowy,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika)

Egzamin sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

Podczas egzaminu sprawnościowego kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika).

Kontakt:
egzamin sprawnościowy –  Marcin Klabuhn tel. 783257438
sekretariat – Agata Ramlau tel. 729870935

Ważne terminy

Czynność
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 16.05.2022 (poniedziałek) – 31.05.2022 (wtorek), do g. 15:00
25.07.2022 (poniedziałek), od g. 12:00 – 26.07.2022 (wtorek), do g. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
I termin: 01.06.2022 (środa),
II termin:10.06.2022 (piątek)
27.07.2022 (środa) – 28.07.2022 (czwartek)
Podanie listy kandydatów z pozytywnym wynikiem próby sprawności fizycznej
I termin:15.06.2022 (środa)
II termin: 20.06.2022 (poniedziałek)
do 29.07.2022 (piątek), do g. 10:00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
01.07.2022 (piątek), do g. 12:00
09.08.2022 (wtorek), do g. 12:00
Potwierdzenie woli przyjęcia – przedłożenie oryginału świadectwa
do 06.07.2022 (środa), g. 15:00
11.08.2022 (czwartek), do g. 15:00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
07.07.2022 (czwartek), g. 12:00
12.08.2022 (piątek) g. 12.00