KRYTERIA NABORU 2023/2024

Nabór uczniów na rok szkolny 2023/2024

O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

− Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy
− Pedagog szkolny

O przyjęciu kandydata  decydują:

– wyniki egzaminu sprawnościowego zawodników z pola i bramkarzy (testy sprawności ogólnej i specjalnej oraz obserwacja zawodników podczas gry),
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi
– wyniki klasyfikacji na świadectwie z ukończenia szkoły podstawowej,
– ocena z zachowania ucznia,
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza.

Wymagane dokumenty :

– podanie o przyjęcie do szkoły,
– kwestionariusz osobowy,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika)

Egzamin sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

Podczas egzaminu sprawnościowego kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika).

Kontakt:

Rocznik 2008 – Sebastian Wojtowicz tel. 537336607

Rocznik 2009 – Mateusz Rumiński tel. 665666813

Sekretariat – Agata Ramlau tel. 729870935

Ważne terminy

Czynność
Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami
od 15.05.2023 (poniedziałek) – 16.06.2023 (piątek), do g. 15:00
24.07.2023 (poniedziałek), od g. 12:00 – 31.07.2023 (poniedziałek), do g. 15:00
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej
I termin: 20.06.2023 (wtorek),
II termin: 03.07.2023 (poniedziałek)
01.08.2023 (wtorek)
Podanie listy kandydatów z pozytywnym wynikiem próby sprawności fizycznej
I termin: 26.06.2023 (poniedziałek)
II termin: 06.07.2023 (czwartek)
do 02.08.2023, do g. 10:00
Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
10.07.2023 (poniedziałek), do g. 15:00
07.08.2023 (poniedziałek), do g. 15:00
Potwierdzenie woli przyjęcia – przedłożenie oryginału świadectwa
do 17.07.2023 (poniedziałek), g. 15:00
14.08.2023 (poniedziałek), do g. 15:00
Podanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
18.07.2023 (wtorek), g. 14:00
15.08.2023 (wtorek) g. 14.00