KRYTERIA NABORU 2021/2022

Nabór uczniów na rok szkolny 2021/2022

O doborze kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz decyduje powołana Komisja Rekrutacyjna w składzie:

− Dyrektor ds. sportowych
− Trenerzy prowadzący egzamin sprawnościowy
− Pedagog szkolny

O przyjęciu kandydata  decydują:

– wyniki egzaminu sprawnościowego zawodników z pola i bramkarzy (testy sprawności ogólnej i specjalnej oraz obserwacja zawodników podczas gry),
– rozmowa kwalifikacyjna z uczniem oraz jego rodzicami / opiekunami prawnymi
– wyniki klasyfikacji na świadectwie z ukończenia szkoły podstawowej,
– ocena z zachowania ucznia,
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza.

Procedura składania dokumentów i terminarz rekrutacji
Wniosek do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz należy złożyć poprzez stronę elektronicznego wysyłania dokumentów składanych do szkoły ponadpodstawowej w systemie Nabór.


Do wniosku należy dołączyć skany dokumentów:
– podanie o przyjęcie do szkoły,
– kwestionariusz osobowy,
– świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika)

Egzamin sprawnościowy i rozmowa kwalifikacyjna

I termin – 10.06.2021 (czwartek) godzina 13.30
Miejsce – pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią – Stadion Olimpii Grudziądz przy ul. Piłsudskiego 14.

Zbiórka zawodników o godz. 13:00.

II termin – 29.06.2021 (wtorek)

Kontakt Grzegorz Grzegorczyk tel. 660 710 807.

Podczas egzaminu sprawnościowego kandydat powinien posiadać zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika).

Ważne terminy

17 maja -31 maja (do 15:00) – Termin składania wniosków dla kandydatów z rocznika 2006 w systemie Nabór. 
Rekrutacja uzupełniająca ciągła dla roczników: 2005, 2004, 2003.
Do wniosku należy dołączyć dołączyć:
-podanie o przyjęcie do szkoły,
-kwestionariusz osobowy,
-opinię/orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli uczeń posiada)
– zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wyczynowego wydane przez lekarza (karta zdrowia zawodnika).
25 czerwca -14 lipca (do 15:00) – Uzupełnienie wniosków w systemie Nabór o:
-świadectwo szkoły podstawowej,
-wyniki egzaminu ósmoklasisty.
22.07.2021 – Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na podstawie wyników rekrutacji egzaminu sprawnościowego oraz świadectwa szkolnego.
23 lipca – 30 lipca 2021 r. do godz. 15.00 -Składanie oryginałów dokumentów:
-świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
– wyniki egzaminu ósmoklasisty,
– karta zdrowia ucznia,
– opinia lekarza medycyny sportowej o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu,
– 3 fotografie podpisane na odwrocie.
02.08.2021 – Ogłoszenie przez Komisję Rekrutacyjną listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego Olimpia Grudziądz  na podstawie wyników podstawowej rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.